Aktualności

Ochrona i opieka nad zabytkami – konkurs 6.1.1

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parki narodowe i uczelnie. Nabór do konkursu rozpoczyna się 31 marca. Dotacją mogą być objęte : Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty...

... Przeczytaj więcej