Możliwości pozyskania funduszy europejskich w latach 2014-2020

Proces dotacyjny dla firm nabiera rozpędu. Znamy już terminy i zasady przyznawania firmom unijnych środków.

Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Pozyskaliśmy 96,5 mln zł dofinansowań

na projekty o łącznej wartości 188 mln zł.  

dla naszych Klientów

Znamy już zasady i terminy przyznawania firmom unijnych środków.

Nasze doświadczenie

96,5 mln pozyskanych funduszy dla firm
52 zrealizowane projekty inwestycyjne
25 projektów doradczo-szkoleniowych
Polska stawia na nowe produkty i usługi

Największe obecnie wsparcie kierowane jest na tworzenie nowych, konkurencyjnych produktów i usług oraz ich wprowadzanie na rynek.

Fundusze unijne pokryją większość kosztów pracy nad nowymi rozwiązaniami. Kwalifikowane będą zarówno koszty pracy pracowników przedsiębiorstwa, jak i zaangażowanych do współpracy przedstawicieli uczelni.  W ramach dotowanych projektów przedsiębiorcy zakupią niezbędne urządzenia i aparaturę, wykorzystywaną do opracowania nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Autorzy najlepszych rozwiązań produktowych i technologicznych z pewnością będą chcieli zastrzec wyłączne prawa do powstałych innowacji.
Także w tym zakresie z pomocą przyjdą im programy unijne, umożliwiające sfinansowanie starań o ochronę patentową lub wzorniczą. Zapewni to twórcom zabezpieczenie przed kopiowaniem unikatowych rozwiązań, a tym samym – trwałą przewagę nad konkurentami.

Dotacje proeksportowe – dla firm uczestniczących w targach i wystawach


Firmy uczestniczące w targach i wystawach branżowych sięgną po dotacje proeksportowe. Przy okazji będą mogły skorzystać ze wsparcia na opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, czy zdobycie koniecznych pozwoleń i certyfikatów.

Dotacje na odnawialne źródła energii


Przedsiębiorstwa zainteresowane dywersyfikacją źródeł zasilania skorzystają z dotacji na urządzenia i instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii.
W wybranych regionach (m.in. w województwie śląskim i świętokrzyskim), wciąż będą przyznawane dotacje na wdrożenie systemów informatycznych dopasowanych do potrzeb firm. Systemy te usprawnią i przyspieszają działanie przedsiębiorstw.

Dotacje na remonty i wyposażenie ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych


Przedsiębiorstwa prowadzące ośrodki medyczne i rehabilitacyjne, przy wsparciu unijnym przeprowadzą  niezbędne remonty i wyposażą swoje placówki
w najnowocześniejszy sprzęt. Dotacje będą przysługiwały również inwestorom, którzy chcą odnowić zabytkowe obiekty i uruchomić
w nich działalność biznesową, np. restaurację lub hotel.

Szkolenia i doradztwo dla firmy już od drugiej połowy 2017 roku.


W drugiej połowie 2017 r. zostanie uruchomiony system dofinansowania do usług rozwojowych dla firm, przede wszystkim szkoleń i doradztwa.

Szansa na rozwój Twojej firmy

Z ponad 82 mld euro, przyznanych Polsce z unijnego budżetu do 2020 r., 10 mld euro trafi do przedsiębiorstw. Ze wsparcia z funduszy europejskich w latach 2007-2013 skorzystało 700 tys. polskich firm, z czego zdecydowaną większość stanowiły firmy mikro, małe i średnie.
Te, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny skorzystać ze stworzonej im szansy na rozwój.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce szkolenia.

Wypełnij kartę projektu i pozyskaj dotację na rozwój swojej firmy

My skontaktujemy się z Tobą i powiadomimy o Twoich możliwościach