PM Doradztwo Gospodarcze, dzięki posiadaniu certyfikatu posiada Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) i zarejestrowaniu w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) może prowadzić szkolenia dofinansowane w ramach systemu podmiotowego systemu finansowania, w którym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mogą bezpośrednio występować o dofinansowanie usług rozwojowych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego branży dofinansowanie może wynieść od 50% do 80% kosztów szkolenia.

System dofinansowania w każdym z województw ma nieco inny kształt (bony szkoleniowe, przedpłaty wkładu własnego, refundacja części kosztów) jednak w każdym wypadku realizatorami dofinansowanych usług rozwojowych mogą być tylko sprawdzone firmy zarejestrowane w BUR. Przedsiębiorca zainteresowany wsparciem zgłasza się do swojego regionalnego Operatora i podpisuje umowę a Operator rezerwuje środki na planowane usługi rozwojowe. Przedsiębiorca wybiera odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych. Usługa ta może też być dedykowana Państwa firmie i przygotowana specjalnie na miarę Państwa potrzeb.

Link do profilu naszej firmy w BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10021

Informacje dla firm z województwa podkarpackiego

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podkarpackim

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 20 690 400 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikro – 8 400 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 18 000 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Operatorzy:

Informacje dla firm z województwa śląskiego

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 425 683 642 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80%
 • małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Operatorzy:

Informacje dla firm z województwa świętokrzyskiego

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. świętokrzyskim

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: II/III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 586 800 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
 6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
 9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operatorzy:

lider:

partnerzy:

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią przygotujemy dla Państwa ofertę i pomożemy w całej procedurze:

Imię i nazwisko *

E-mail *

Telefon

Treść wiadomości *